Niin se vaan on. Tuoreen tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut etätyömahdollisuudesta. Junalla matkaavana näen lähes joka aamu kannettavan kanssa hikoilevia työmatkalaisia, joista moni voisi hoitaa työnsä rauhallisesti aamukahvin ääressä kotona.

Ehkei ajatus etätyöstä ole vielä täysin ajanut itseään läpi suomalaisilla työpaikoilla. Taustalla voi olla ajatus työntekijöiden valvomisen vaikeutumisesta ja työn organisoinnin haasteista. Monella työpaikalla ei ole tarvittavaa tekniikkaa esimerkiksi videokonferenssien järjestämiseen tai etätyön hallinnointiin.

Vaikka kaikki tekniset mahdollisuudet etätyön organisointiin ja toteuttamiseen ovatkin olemassa, haasteet liittyvät usein työyhteisön ajan mittaan hyviksi havaittujen toimintamallien rikkomisen vaikeuteen. Onnistuuko palaveri, jos Matti kommentoikin muiden ajatuksia esimerkiksi puhelimen välityksellä? Onko hän riittävän itsenäinen suoriutumaan aikatauluista ilman esimiehen läsnäoloa?

Rekrytointipalvelu Kelly Servicesin tutkimus tuo toisaalta luottamusta siihen, että suomalaiset toimivat tehokkaasti myös etätyön tekijöinä. Vastaajista 89 prosenttia katsoo, että mobiili tietotekniikka on tuonut lisää tehoa ja tuottavuutta työhön.

Mobiilitekniikan mahdollisuuksien tuoma tuottavuuden nousu koettiin suurimmaksi 30-47 -vuotiaiden joukossa. Kääntöpuolena tosin ilmeni, että tyytyväisyys työ- ja yksityiselämän tasapainoon on tässä ikäryhmässä hieman muita alhaisempaa.

Valtaosa, 74 prosenttia, pitää myönteisenä mahdollisuutta ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn ja jatkuvaan yhteydenpitoon työasioissa.

Kelly Services teki kyselytutkimuksen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vastaajia oli yhteensä noin 100 000.